2019

Trappesletten i Vestervig

Om Camilla Nørgårds Trappesletten i Vestervig:

Et nyt byrum på Klostergade 58 trækker referencer til Vestervigs bygningshistorie fra jernalderens dørmåtte i strandsten, marksten, kloster sten til byens engang store produktion af tegl og cement. Det er alle tider og materialer, men de er ikke-hierarkisk repræsenteret, og er mere et bud på hvad vi faktisk har omkring os lige her og nu. Camilla har indsamlet materialer og historier i samarbejde med borgene, og med udgangspunkt i byens mange trappetrin,  dannet et ”trappelandskab”. Trappetrinene i Vestervig er både en del af huset og rager samtidig langt ud på gaden, det er mellemstykket mellem offentlig og privat, og her man siger  goddag og farvel. På Trappesletten skyder således fragmenter af trapper, trin og terrasser op ad den skrånende grund i Klostergade, og bliver bindeled til byens fårefold og selv-pluk-plantage. Mursten,kakler og smukt forsirede gesimsstykker fra det tidligere hus på grunden, børn har indsamlet strandsten, gamle hasleklinker, kommunens kantsten, cementblokke mm bliver til hver sit trappe element.  Nederst på grunden står en stor betonmodelleret kurv der beplantes med stauder der graves op fra forladte grunde i byen. Den er lavet som symbol på det man bære med sig og samler sammen, inspireret af en ældre dame i byen der netop lavede sådanne kurve. Alt grønt plantes i samarbejde med den grønne gruppe i byen, ligeledes laves der en gang om året en trappe dag, hvor eventuelle nye elementer kan komme til, eller gamle kan kan repareres.

Bytrappen. Klassisk støbt betontrappe, beklædt med originale forskellige typer hasle klinker, doneret af en pensioneret murer. Udbredt blædning i hele Danmark op til og med 70´erne
Ejvind Poulsens trappe. Trappe lavet af musten, kakler og sålbænke fra det hus der engang lå på grunden. Leret til murstene er efter alt sandsynlighed gravet og brændt på Vestervig teglværk
Sct. Thøgers trappe. Kvadresten fra Sct. Thøgers Kirke. Fundet  på præstegården. Overalt i Vestervig og omegn er der sokler og trappesten bygget af de gamle kvadresten fra kirken.
Posthustrappen. Sokkelsten til det gamle posthus, doneret af en gårdmand der havde dem liggende
Klostertrappen, Munkesten fra klostret. En rest tilovers fra en af de mange gårde der rundt omkring er bygget af munkestenene.
Markstenstrappen. Overalt på markenere bliver sten ved med at komme op til overfalden. Bunker af sten ligger bag hver en gård. Klassisk pigstens trappe.
Børnetrappen. Lavet af 2 og 3 klasse på Vestervig skole. Strandsten fundet i Agger. Støbt i fliser efter sildebensmønster inspireret af dørmåtte i fra jernalder-byhøj, som ligger lige udenfor Vestervig Kirke.
Kommunetrappe og platform. Lavet af kantsten fra Thisteds kommunes materiale lager
Stadiontrappen. Lavet af betonsveller fra huset og grunden. Fører op til fårene som går på den tidligere fodboldbane.
Ølandstrappen. Trappesten fra Kirkegården, Ølandsfliser.
Betonsten. Færdigstøbte  2. sorteringsbetonelementer fra Thisted cement og betonfabrik, både til bænk og trappesten
Træbænkene er lavet af en lokal
Kurven: Modelleret op i beton med pigment. Forstørret kurv lavet efter ide af ældre beboer som havde en lignende kurv i sin gård, med stauder fra ældre generationer.
[ public works, works ] |

Museumsfaskine – Byens egne veje

Byens egne veje – Kunst i skærbæk etape 3. Udstilling i Skærbæk 29.6-15.9

Museumsfaskine

Som del af udstillingen Byens egne veje – Kunst i Skærbæk etape 3.

Skærbæk lokalhistoriske museum havde indsamlet og fået foræret genstande fra lokal området gennem mange  mange år, og drevet museet selv. Siden blev tiderne dårlige og museet blev overdraget til Museum Sønderjylland. Efter nogle år måtte også de dreje nøglen om, men da genstandene nu var museumsgenstande skulle alt nu til Tønder for at opbevares på rigtig vis. Så da Skærbæk museum lukkede i 2016, forsvandt alle tingene ud af Skærbæk.

Inspireret af vadehavets faskiner (to rækker af pæle med kviste imellem, der tilbageholder organisk byggemateriale så der dannes nyt land) , og for at hente noget af det tabte hjem, kørte jeg til Tønder og fandt bag ved museum Sønderjylland, en bunke af tiloversblevne sager. For at forsøge at  holde på det kultur og kunst der er, det der tilflyder, eller aflejres har jeg lavet en art museumsfaskine af sagerne fra Tønder.

Belles samling

En samling af genstande fundet på vandring i Mellemrummet, der åbner for historier og forviklinger mellem vind, sol, fejemaskiner, mennesker og deres omgivelser. Kortet på væggen viser områderne hvor tingene er fundet, nemlig i alle grænsefladerne mellem hegn, skel, kantsten, buske, p-pladser osv. Udskriften af tønderkniplingen peger på ligheder i dannelsen af kniplinger, vandringer, fortællinger og landskaber.

Stentavler fra Mellemrummet (udstillet på Skærbæk station)

Fundet delvist sunket i jorden. Oprindelig var de bordplader men vind, vand, jord og bevoksning har gjort sit til at bjerget i pladerne er blevet tydeligt igen.
Deres placering som stentavlerne udenfor Skærbæk kirke er sammen med de nu afdækkede gulvfliser og terrazzogulvet på stationen medvirkende til at de for en tid er landet her.

[ works ] |

Collager fra Grønttorvet

Asfaldt  (bitumen) gobelin
2,5 x 3,40 m

Nedblæst, omsust, frit svævende
Tagpap fundet på Grønttorvet

 

[ works ] |