Byens egne veje

[ news ] |

KulThyvator Vestervig

Trappecollage til Klostergade 58 i Vestervig.

Huset skal rives ned og på pladsen laves et offentligt værk/park anlæg.
Skitsefremvisning 20.5.19
Realisering primo sept. 2019

Projektet er en del af KulThyvator

Modelskitse

[ news ] |

Børnenes byggeruin

Børnenes byggeruin – Engesvang

Skitsekonkurrence til ny Børneinstitution i Engesvang

Udføres oktober 2019

[ news ] |

Taletid – Solidaritetssalon Rønnebæksholm

[ news ] |

Kom til nedrivning af Midlertidig Hvidovre

Velkommen til nedrivning af Hvidovre-skulptur!

Det sker ikke så tit, og det er sjældent noget man fejrer. Alligevel inviteres alle Hvidovreborgere til at overvære nedrivningen af skulpturpladsen Midlertidig Hvidovre – Hvidovre i Midlertid, beliggende på hjørnet af Hvidovrevej og Risbjerggårds Allé, lige overfor Hvidovre Hovedbibliotek. Det sker fredag d.14. december kl.15 med en lille udskænkning til de fremmødte.

Fra midlertidig til næsten permanent

Projektet er oprindeligt startet af Hvidovre Kunstråd som led i en række midlertidige skulpturer og events, der skulle foregå på den plads, som skal danne centrum for en ’Ny Hvidovre Bymidte’. Skulpturpladsen blev bestilt til at skulle kunne holde til at stå på d.pladsen i 3 mdr., men endte altså med at stå der i næsten 3 år.

”Forholdet mellem midlertidighed og permanens og især forestillingen om et perfekt nyt vedligeholdelses frit bycentrum, der skulle bygges der midt på græsplænen – gjorde skulpturen fik det navn den fik,” fortæller kunstner Camilla Nørgård.

Tiloversblevne byggematerialer bliver til kunst
Camilla Nørgård har lavet skulpturpladsen med lokale materialer doneret af engagerede Hvidovreborgere. ”Folk i Hvidovre er flittige, bygger om, reparerer, restaurerer, vedligeholder, finder på nyt, laver om, gør moderne osv. Foran stort set hvert eneste hus ligger en lille bunke af sten, som er til overs og klar til udsmidning, men som gemmes hvis nu engang… Nogle bunker har ligget der meget længe.” Fortæller Camilla Nørgård.

Kunstneren satte en annonce i avisen, og delte flyers ud med en opfordring til, at man kunne aflevere sine gamle tegl, sten og klinker på pladsen. ”Jeg bankede på hos folk, og spurgte om de ville af med nogen af deres sten, og lånte en trillebør. En ældre dame kom med en sækkevogn, med de flotteste fliser. Dage gik med afhentning rundt omkring og hver gang jeg kom, havde folk lagt flere sten frem, ofte i flotte mønstre. Bunken voksede lige så stille.” Fortæller Camilla Nørgård.

Der blev med hjælp fra den friske ungdom og ældre fagfolk lavet 5 bænke, som i form mimede parcelhuse. De dannede en halvcirkel rundt om en plads, som en slags arkæologisk samling fra nutiden med alle de forskellige, mærkværdige og almindelige sten, folk havde afleveret. Skulpturen er lavet efter diametralt modsatte metoder sammenlignet med processen, når Hvidovre Bymidte laves, tegnes, designes og materialer indkøbes og transporteres dertil. I stedet for at køre på genbrugspladsen, har Hvidovreborgere kørt stenene direkte hen på pladsen og ladet alle de små bunker foran hvert lille ”hus”, danne grundlag for bymidten og blive til én stor plads.

Tag et stykke med hjem og giv det nyt liv

Værket var lavet til at holde i 3 mdr., men da de 3 mdr. var gået, var der stadig ikke nogen NY Hvidovre Bymidte på vej, det blev besluttet, at kunstværket kunne blive stående lidt endnu. Græsset blev jævnligt slået rundt om, skrald blev opsamlet og der blev lavet en ordning, hvor Camilla Nørgård udbedrede små reparationer. Én gang blev der udøvet seriøst hærværk, og fliser og klinker oven på bænkene blev smadret.

Der blev lavet en pudset betonoverflade i stedet. Nu er skulpturen ved at være slidt ned af frost og regn og tørke – og det vil koste noget mere at sætte den i stand. Derfor inviteres alle interesserede til at være med til nedtagningen af skulpturen.

Tak til Hvidovres borgere for at bære sten til ”bunken”. Den er lavet med udgangspunkt i en accept af at ting og steder forandrer sig. Den er lavet med fokus på billige omkostninger, gode murere, og med hjælp fra ufaglært arbejdshjælp, den samler folk og steder og i måden den blev lavet på, gør den lige præcis det, som man gerne vil planlægge sig til i en bymidte.

Tag en sten med dig – og lad den få et nyt liv et andet sted.

Velmødt!

Camilla Nørgård og Hvidovre Kunstråd

[ news ] |

Værksted wide open

[ news ] |

Sommer Skulptur Søby

invitation

[ news ] |

Pirpasol over behovspyramide

Flyer Pirpasol

20180412_123707 Installations view

 

[ news ] |

Det første møde

det første møde

20180208_151621

Den her collage deltog på udstillingen:  House of cards. Basement

[ news ] |

Det allestedsnærværende utilsigtede springvand

  20171002_155832

Elliscavator på Pirpa:

Det allestedsnærværende (utilsigtede) springvand

Elliscavator består af Ellen Hyllemose, Lise Nørholm og Camilla Nørgård. Vi har med jævne mellemrum lavet fællesprojekter, ved siden af hver vores praksis . Et fælles, ikke defineret rum, der som regel tager form og bygges op gennem dialog med det aktuelle sted, under selve opbygningen af udstillingen. Vi opdagde undervejs at det faktisk er ret længe siden vi har lavet en decideret udstilling sammen, men vi har haft løbende møder og snakke og samlet ting og historier til vores ongoing diskussion. Vi er ret forskellige, men det bliver det næsten kun bedre af; hele tiden at blive udfordret på egne paratheds-reflektioner.

Med udstillingen  fremkaldes det underliggende vandledningssystem og allestedsnærværende mulige springvand, der allerede eksisterer på Grøntorvet, indenfor som udenfor. Også på Pirpa, der med udstillingen her får understreget sine meget konkrete forbindelser til omverdenen.

Det gamle grønttorv i Valby, er i nedrivningsprocessen elendige kloakker, håndvaske der drypper, utætte tage, søer, vandpytter og kortvarige springvand. På udstillingen er alt gammelt afkoblet og forbundet med nye haveslanger i stramme men ikke nødvendigvis funktionelle retninger.  Regnvand er opsamlet, i Grønttorvets efterladte flasker og plastik beholdere, fra regnpytter og utætte nedløbsrør.  Flere springvand er sat igang via uigennemskuelige vandveje og stillestående vandspejl. Vandet der bryder igennem og cirkulerer omkring os – varmt og koldt – i eller udenfor rør minder os om katastrofer, funktioner, helse og leisure. Vi har haft held med at ønske os styrtregn, så der har været nok regn til hele udstillingsperioden. Der er et hul i væggen ind til udstillingsstedet RØM – det var på mange måde igangsætteren for hele udstillingen. Der manglede en monteret vandslangeholder, hvor slangen kunne føres gennem hullet. Vi så nu rummet som et udendørsrum med de gule mursten og fik øje på alle dets til og frakoblinger, samtidig med, at der udenfor på Grønttorvet sejlede og dryppede med utætte ledninger.

På udstillingen er der gennem længere tid blevet opsamlet regnvand i de flasker, som man finder overalt på grønttorvet, enten efter nogle af de mange rave-parties, spændende sprutmærker fra Østeuropa eller bare sodavandsflasker. Der er samlet ind fra regn pytter eller større ”søer”. Vandet der cirkulerer i udstillingen er således udelukkende opsamlet regnvand. Alle de andre slanger er tilkoplet det etablerede vvs-system og kan tilkobles, hvis det er. Når man kommer og ser udstillingen bliver der hentet vand ind fra regntønderne. Der er stillestående vand-tableauer, der spejles i et stykke indrammet presenning (den presenning der skulle beskytte mod vandet). Vandslanger er udlagt og fæstnet i inddelinger, der indrammer rummet. Alt vores vand er i dagligdagen indpakket i pvc-plast, alle ledninger og baljer, det er  måden vi håndterer det på. På udstillingen er de gjort til skulpturelle objekter og kommet på sokler. Et hvert torv med respekt for sig selv har et kunstspringvand – nu også Grønttorvet.

Med overophede vejrprognoser, styrtregn og advarsler der bipper ind på telefonernes vejr apps, samtidig med oversvømmelser og storme, hvor man har på fornemmelsen af, at vi på ingen måde har set konsekvenserne af klimaforandringerne, blev det vi diskuterede, det dystopiske springvand og det at have styr på vand – som aldrig helt lykkes.

PIRPA er et kunstnerdrevet udstillingssted, hvis profil er at lave udstillinger der på forskellige måder forholder sig til Grønttorvet og den forvandling der sker på stedet fra industriel arbejdsplads til boligbyggeri.

Udstillingen er støttet af  STATENS KUNSTFOND

IMG_0751

 

[ news ] |

Engros

 

bananaer

 


ENGROS

skulpturudstilling på Grønttorvet i Valby
Valbys gamle grønttorv ligger lige nu omgivet af bjerge af asfalt, grus og beton. Med en utrolig hastighed forvandles bygninger til bunker af pulveriseret beton, der køres bort for at give plads til en uendelig leverance af nye betonelementer. Grønttorvet er i en transformationsfase fra engroshandel med frugt og grønt til nybyggede boliger, og de næste to år er en del af området udlagt til midlertidige kulturaktiviteter. Skulpturi har, i samarbejde med udstillingsstedet Pirpa, hermed fået muligheden for at virkeliggøre en længe ønsket drøm, om at lave en stor udstilling for skulpturfagets mangeartede udtryk – en manifestation på tværs af generationer blandt nogle af de mest markante billedhuggere i Danmark, samt enkelte udenlandske gæster.

Med inddragelsen af nye territorier til skabelse og formidling af billedkunst, lægger ENGROS sig ind i en tradition, som igennem tiden har ført billedkunsten ud i alsidige rum. Det er et greb, som kan skærpe fokuseringen hos publikum og kunstner ved at etablere situationer i ikke kunst-indviede rum. Nye erkendelser vil i mange tilfælde trives bedst i nye områder.

 

På Engros-udstillingen placerer skulpturerne sig i de tomme industrilokaler og brede boulevarder, der hidtil kun har haft til formål, at huse nødvendige arbejdsfunktioner som administration, salg, opbevaring og transport: I et presenning firmas konkursbo er kunstnere flyttet ind i et inferno af materialer og maskiner. Skalpeller, stof og skrald organiseres i et sært og sart efterliv. Et mørkt kølerum huser en installation af hundredevis hvide voksæbler. Skulpturer hænges op, hvor der før har hængt lamper. Værker finder plads på lagerhylder, i skabe og på betongulv. Mellem bygningerne hægter skulpturer sig på vægge, bryder ud af ramper og kamuflerer sig som skilte. Pirpa fyldes bla. af en stor installation med rådnende frugt og udstillingsstedet fungerer samtidig som udstillingens informationscentral.

Udstillende kunstnere:
Nanna Abell, Solveig Adalsteinsdottir, Lisbeth Bank, Julie Bitsch, Anders Bonnesen, Rune Bosse, Ole Broager, Mikkel Carl, Eva Steen Christensen, Jesper Dalgaard, Rose Eken, Esben Gyldenløve, Lone Høyer Hansen, Kasper Hesselbjerg, Ellen Hyllemose, Jytte Høy, Amalie Staunskjær Jakobsen, Klaus Thejll Jakobsen, Oscar Jakobsen, Veo Friis Jespersen,Kirsten Justesen ,Marianne Jørgensen, Heine Kjærgaard Klausen, Esben Klemann, Jørgen Carlo Larsen, Karin Lind, Karin Lorentzen, Mathias & Mathias, Ragnhild May, Henrik Menné, Morten Modin, Astrid Myntekær, Tina Maria Nielsen, Camilla Nørgård, Kaj Nyborg, Peter Olsen, Lars Bent Petersen, Cai-Ulrich von Platen, Bjørn Poulsen, Finn Reinbothe, Amitai Romm, René Schmidt, Thora Sigurdardottir, Christian Skjødt, Julie Stavad, Hartmut Stockter, Morten Stræde, Daniel Svarre, Laurits Nymand Svendsen & Margrét Agnes Iversen & Malte Klagenberg & Jens Tormod Bertelsen & Søren Krag & Cilla Leitao & Sune Lysdal & Carla fra Hellested & Lorenzo Tebano & Anna Samsøe & Ásta Fanney Sigurdardottir, Rikke Ravn Sørensen, Mikael Thejll, Charlotte Thrane, Fredrik Tydén, Sif Itona Westerberg, Torgny Wilcke


Fernisering: fredag d. 19. maj 2017 kl 17 – 22
Udstillingsperiode: d. 20. maj – 24. juni 2017
Åbningstider: onsdag – søndag kl 12 – 18
Sankt Hans fest og finissage: torsdag d. 22. juni kl 17-21

for yderligere information:
Anna Weile Kjær / skulpturi.dk@gmail.com

[ news ] |

Vestindien revisited – udstilling på MFS – museet for Søfart

image001

 

IMG_20170406_132509

 

[ news ] |

thumbnail_eflyers

[ news ] |

Udsmykning til Nyt Hospital Bispebjerg

Et omfattende kunstværk skal byde patienter og gæster velkommen til Nyt Hospital Bispebjerg. Kunstneren Camilla Nørgård har  vundet den store opgave med et værk, der både inddrager arkitekturen, historien, naturen og medarbejderne på hospitalet.

BispebjergArkitekturmodel2 (2)

Man kan følge dele af processen på #bispeorganisme

www.bispebjerghospital.dk/nythospital

 

Kunst der gør en forskel
Kunstneren Camilla Nørgård har med sit bygningsintegrerede kunstværk vundet konkurrencen om at udsmykke ankomstområdet i Akuthuset i Nyt Hospital Bispebjerg.”Jeg har fået en sjælden mulighed for at arbejde med noget så vigtigt som et hospitalsbyggeri, og ovenikøbet på et sted med en betydningsfuld historie. Det er en fantastisk chance for at skabe noget, der giver mening for dem, der skal bruge det hver dag,” siger Camilla Nørgård begejstret. Også fra hospitalets side er der stor glæde over resultatet af kunstkonkurrencen. Projektleder Hilde Schroll Jespersen fra Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg fortæller: ”Vi ved fra forskningen, at kunst kan gøre en positiv forskel for folk, der er indlagt. Med dette værk tilføjer vi stedet en ekstra dimension og giver brugerne af hospitalet en følelse af, at det menneskelige er i fokus.”

Samarbejde med arkitekter

Kunstneren skal arbejde tæt sammen med arkitekterne, der udformer Akuthuset. Mikkel Beedholm er partner og arkitekt hos KHR Arkitekter og var med til at vælge Camilla Nørgårds værk som vinder af konkurrencen. Han ser fine muligheder i et samarbejde mellem kunsten og arkitekturen: ”Det er rigtig spændende, at Camilla var valgt at bruge arkitekturen så direkte i sin kunst. Som arkitekter ser vi det som en cadeau til vores fag, at hun på den måde spejler vores tegninger og indbygger bygningens DNA som en del af værket. Samtidig er værket et smukt vidnesbyrd om historien på stedet. Vi glæder os meget til at samarbejde med hende om realiseringen.”

 Værksted på hospitalet
Det kommende værk er stadig på et meget tidligt skitseplan, og som en del af realiseringen vil Camilla Nørgård indrette et værksted på hospitalet for at indsamle materialer og inspiration til værket. Værkstedet vil fungere som et kunstlaboratorium, der undersøger stedets muligheder. ”Der er stor forskel på at sidde på et kontor inde i byen og på at være fysisk til stede, der hvor værket skal etableres. Jeg havde for eksempel en idé om at bruge de træer, der skulle fældes i forbindelse med byggeriet og mødte tilfældigt en byggepladsleder på hospitalsområdet. Han sagde, at de allerede havde fældet og gemt træer, som jeg var velkommen til at bruge. Det var jo et heldigt sammentræf,” siger Camilla Nørgård, der også glæder sig til at møde hospitalets medarbejdere og til at inddrage de mennesker, der bruger hospitalet hver dag.

Fakta:
Kunstneren Camilla Nørgård har vundet konkurrencen om at udforme et stort, bygningsintegreret kunstværk til ankomstområdet i Akuthuset på Nyt Hospital Bispebjerg.

  • Kunstværket med arbejdstitlen ”Bispeorganisme II” består af et gulvmønster, et gelænder og vægfragmenter, som er indsamlet og udformet i et værksted på hospitalsområdet.
  • Kunstkonkurrencen blev udskrevet i foråret 2015, hvor ti kunstnere blev inviteret.
  • Camilla Nørgård er en anerkendt dansk kunstner, der arbejder med billedkunst på tværs af faglige discipliner, materialer og medier.
  • Værket skal realiseres løbende, mens Akuthuset bliver bygget, og skal stå færdigt ved indvielsen i 2023.
[ news ] |

Landskaber er lappeløsninger

FLYER - Hvidovre - Camilla Nørgård 2016 0812

[ news ] |

Central genbrugsPark

flyer

[ news ] |

Publikation – Potentielt god ruin

P2290023

 

 

Publikationen kan fås ved henvendelse på 22810696

Layout – Anne Riis Bovbjerg

[ news ] , , |

Udstilling på Huset for Kunst og Design Holstebro

flyerFB

Se link til udstilling her

[ news ] |

Sundholmssamlingen – Ny bog ude

sundholmssamlingen_o

[ news ] , , |

Hvidovre Imidlertid

Velkommen til indvielse på projekt  Midlertidigt Hvidovre – Hvidovre imidlertid

Se mere på Hvidovre Kunstråd på facebook
P6100297
[ news ] |

Det billige skidt

P3290375

Årets Påskeudstilling i Rebekkasalen på Jægerpris Slot

”DET BILLIGE SKIDT”
Af kunstneren Camilla Nørgård

Udstillingen er åben mellem kl. 11.00 – 16.00 i perioden fra d. 28. marts til og med d. 12. april.

Der er gratis adgang til udstillingen i Rebekkasalen.
Indgang via Slotsgården 20 (dør i hjørnet bag det høje trappetårn i den indre slotsgård).

Velkommen!

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris

[ news ] |

Sundholmssamlingen – Områdeløft

IMG_0419web

IMG_0860

I ugen d. 9.-15. marts 2015 præsenteres Sundholmssamlingen – områdeløft: en ophobning af objekter, skår, former og strukturer, som Camilla Nørgård har indsamlet over en periode på 2 år på byggegrunden for det nye boligbyggeri Sundholm Syd, bygget af boligforeningen 3B og beliggende bag Aktivitetscenter Sundholm og Fabrikken for Kunst og Design, Amager.

Sundholmssamlingen – områdeløft er et udtryk for, at den jord vi går på, gemmer på ophobninger af forskelligartede objekter og materialer, aflejret over tid. I løbet af byggeprocessen er stumper af genstande og materialer således dukket op til overfladen. Potteskår, dukkeben og gamle udtrådte børnesko blander sig med mursten, afbrændte plasticflasker og korkpropper, og tilsammen udgør de en uhomogen samling, der vidner om Sundholms ældre og nyere historie som arbejdsanstalt, herberg og efterhånden mere blandet område med beboelse, institutioner, små virksomheder, kunstnerværksteder m.m.

Fernisering: mandag d. 9. marts kl. 8:30-11.

Åbningstider: Udstillingen er åben hver dag i udstillingsperioden kl. 12-17. Ring til Camilla Nørgård 22810696 eller Anne Kølbæk Iversen 22939927 for ekstravisninger.

Entré: Gratis

Adresse: Sundholm Syd, Brydes Allé 22B. Tag til Fabrikken for Kunst og Design, gå om på bagsiden og de nye bebyggelser ligger lige til venstre for Fabrikken. Det er den midterste bygning. Se kortet

[ news ] |

Ornament A

invitation

 

 

[ news ] |

Samtale om kunst og hverdag – Sundholmsbakker

Samtale om kunst og hverdag – Sundholmsbakker

sundholmsbakker4-750x4507 sep kl 11.00

Kan kunst være med til at skabe andre rammer i hverdagen i et lokalt miljø? Vi taler med kunstnere fra fabrikken for kunst og design og en arkitekt fra områdeløft, som har været med til at skabe pladsen Sundholmsbakker, i samarbejde med områdefornyelsen og lokale borgere.

Vi spørger ind til hvad kunsten kan bidrage med i hverdagen, hvordan et sådan samarbejde fungerer og om det batter.

Happening og morgenmad ved billedkunstner Jesper Aabille
Samtalen starter med en happening skabt af billedkunstner Jesper Aabille. Her serveres morgenmad og kaffe med poetiske æg fra ”brænde til spejling af æg”. Æg og grønt leveres af den lokale byhave Sundholm.

Deltagere: Christina Bredahl Duelund, Camilla Nørgaard begge kunstnere fra Fabrikken for kunst og design i samtale med Ida Flarup arkitekt fra områdeløft Sundholmskvarteret og Charlotte Bagger Brandt

[ news ] |

Indvielse af Hørgården2mini

Åbent hus

 

Åbenthus2

På pladsen Sundholmsbakker indvies min bænk Hørgården2mini, en miniature af Boligkomplekset Hørgården2

[ news ] |

Ballerup Bladet

ballerupbladet_960

Ballerup Bladet (29/10 2013) om Elementær.ræk.værk

Læs mere om værket i publikationen.

[ news ] |

Indvielse og bogreception

Elementaer_web-1

Indvielse og bogreception på Elementær.ræk.værk. 10. oktober kl. 15-18. Se mere om publikationen.

[ news ] , |

illumssmulli

cam1

Hermed invitation til åbning af udstillingen DOBBEL fredag  30. august kl. 15-17 i Illums Bolighus, Amager Torv 10, 1160 København K.

[ news ] |

suburbSATELLITE Bagsværd

ihi1

Se mere på instantherlev.dk.

[ news ] |