Camilla Nørgård

cam-portræt2

english | dansk

Don´t look forward – look around

Jeg er interesseret i forholdet mellem mennesker og steder, deres historier, hvordan de aftegner sig i landskabet, bygninger, traditioner osv. Jeg arbejder ofte med værker til et bestemt sted, ud fra et kontekstforankret lokalt og historisk udgangspunkt, det vil sige tager udgangspunkt i den enkelte institution eller det enkelte steds funktion og historie mm.  Jeg arbejder på tværs af faglige discipliner, materialer og medier, og ofte i samarbejde med andre.  Hvordan forholder vi os til den verden vi lever i og hvordan manifesterer det sig? Hvad er det for nogle forestillinger vi gør os? Hvad gør det ved det vi ser og de steder vi opholder os?

Udstillings- og produktionsrammer

Kunsten er ikke et fra verden isoleret fænomen, og hvordan og hvor man udstiller, producerer kunst og har sin daglige gang er af stor betydning for ens værkproduktion. Siden endt uddannelse har jeg været involveret i adskillige kunstnerstyrede initiativer af forskelig slags. Aktuelt er udstillingsstedet PIRPA på det gamle grønttorv i Valby.

Sitet her

Hjemmesiden er konstrueret så man kan navigere via årstal og grupperinger, men man kan også orientere sig på kryds og tværs af årstal og kategoriseringer via ”tags” og måske få en anden forståelse.

 

Comments are closed.